Disclaimer

Americansporttickets.nl wordt gemaakt door een liefhebber van Amerikaanse sporten en reizen door Amerika. De door Americansporttickets.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Americansporttickets.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Americansporttickets.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

INTERMEDIAIR

Americansporttickets.nl fungeert als intermediair en verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Americansporttickets.nl. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen bezoekers en aanbieders liggen niet bij Americansporttickets.nl.

Americansporttickets.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade die ontstaan is door het niet, of te laat, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere oorzaken. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen door Americansporttickets.nl is uw volledige, eigen verantwoordelijkheid. Americansporttickets.nl heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites, waardoor Americansporttickets.nl logischerwijs hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Het kan gebeuren dat de informatie die voorkomt op deze site niet overeenkomt met de realiteit. Dit kan o.a. het gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of door het feit dat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering. Wij kunnen geen garantie verstrekken over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de informatie op onze site.

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Americansporttickets.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Wij raden aan de privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen.

KLACHTEN

Heb je suggesties voor ons of een klacht voor de redactie; neem dan contact met ons op via het e-mailadres americansporttickets.nl@gmail.com.

VOLG ONS!

WIl je al onze NBA avonturen volgen? Volg ons dan op Facebook of Instagram!

 

NBA basketbal

New York Yankees